Komma igång med digitala produkter

Idag går det lättare än någonsin att sälja produkter på nätet, särskilt när de är digitala. Exempel på digitala produkterär: e-böcker, musik, podcasts, videoutbildningar, programvara, mallar för olika tjänster, bilder och grafik. Den uppenbara fördelen med en digital produkt, är att den går att kopiera så mycket man önskar och kräver nästan ingen merkostnad alls. Nackdelen kan vara att priserna förväntas vara betydligt lägre. Man kan jämföra fysiska böcker med e-böcker.

Vilka produkter bör man välja?

Innan man funderar på vilka produkter man vill sälja, måste man givetvis ha en plattform någonstans där man kan sälja dem. Det beror helt och hållet på inom vilket område man vill arbeta inom. Den som exempelvis vill sälja bilder, kan välja mellan en rad olika marknadsplatser där man kan sälja sina alster. Problemet kan dock vara att man lätt drunknar i utbudet om man inte tydligt sticker ut ur mängden. Det gäller alltså att skaffa sig spetskunskap kring vilka digitala produkter som är mest attraktiva just nu. Ett annat sätt är att man redan har en plats på nätet, kanske en blogg. Vill man skaffa sig en inkomstkälla och redan har en större mängd besökare kan digitala produkter vara vägen att gå. Genom att erbjuda exempelvis kurser, eller digitala böcker, går det att få in mer pengar av sina besökare.

Vad bör man undvika?

Det lönar sig sällan att skapa digitala produkter enbart i egenskap att driva in en sidoinkomst. Bättre är då att verkligen lägga ned tid på sådant man själv tycker om. En bra grundregel är att ställa sig frågan “hade jag själv velat ha det här?”. Är man förälskad i sin produkt, kommer det vara lättare att sticka ut ur mängden. Ofta är det här det första hindret möter upp den som vill börja sälja digitala produkter. Att nå ut ur det stora utbudet som redan finns på nätet.